Mũ bảo hiểm open face giá rẻ AXK tích hợp kính âm

390.000

Mũ bảo hiểm che tai hở cằm 3/4 mặt giá rẻ hai kính

Description

(Scroll down for English version)

Mũ bảo hiểm giá rẻ AXK 2 kính:

  • Có cả kính che kín mặt trong suốt và kính râm âm thò thụt có thể kéo lên xuống để đi cả ngày và đêm
  • Trọng lượng nhẹ thoải mái khi đội cả ngày
  • Chất lượng tốt trong tầm giá

Affordable open face helmet for those on a budget

  • Has double visors: long clear face shield to protect from wind, dust and insects, and a dropdown sun visor to protect your eyes from the sun.
  • Compact and lightweight
  • Has the best quality in the same price range