Phân biệt đúng khái niệm real, authentic, fake, rep, OEM và aftermarket

Gần đây, trên các mạng xã hội và nhiều trang bán hàng có những khái niệm như hàng real, authentic, fake, rep, OEM và aftermarket, tuy nhiên do nhiều người có vốn ngoại ngữ hạn hẹp, hiểu sai và rồi sử dụng sai, hoặc thậm chí hiểu đúng nhưng cố tình sử dụng sai để làm nhập nhèm, kéo theo hệ lụy là những người khác đọc được cũng hiểu sai theo. Do đó, với tư cách là người bán hàng đã có bằng cử nhân về ngoại ngữ, chúng tôi cảm thấy cần phải làm rõ ý nghĩa của các khái niệm để giúp khách hàng tránh khỏi nhầm lẫn.