Tại sao chạy PKL là phải cắt dè, biển số ốp gầm?

Thật sự mà nói không những các dòng PKL cắt dè, biển số ốp gầm mà những dòng xe PKN như R15, Exciter… cũng đua nhau làm tương tự như vậy, tại sao?