Tag: r3

Thêm ảnh rõ nét R15 v3

Ảnh chi tiết Yamaha R15 v3, trông hơi giống với CBR600RR của Honda, bạn có thấy như vậy?

Read more