Sự khác biệt giữa Relife ECU và Remap ECU là gì?

Hiện nay các dòng xe đời mới đều sử dụng hệ thống kim phun nhiên liệu, thông thường nó sẽ được điều chỉnh thông qua hệ thống điều hành ECU, nhưng nhiều khi muốn thay đổi (độ) chiếc xe thì bắt buộc anh em phải can thiệp đến sự điều khiển của ECU. Thông thường có 2 cách đó là Remap ECU và Relife ECU, vậy 2 cách này khác nhau như thế nào?

Tagged , , ,