Quá dễ với thủ tục sang tên xe qua nhiều đời chủ từ ngày 1/8

Xe không giấy mà sang được tên mình mới đọc thì cứ tưởng là giỡn không, nhưng thông tin này đã được Trưởng phòng Đăng ký xe công bố đây là quy định mới nha anh em. Và đây là một trong những quy trình cấp đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe có hiệu lực từ ngày 1/8.