Tấm film Pinlock chống sương cho mũ Arai, Shoei (chính hãng nhập Nhật)

1.000.000

Tấm Pinlock chống đọng mờ sương lên kính mũ bảo hiểm do hơi thở

Description

Tấm Pinlock chống đọng mờ sương lên kính mũ bảo hiểm do hơi thở.

Dùng cho các mũ:

– Arai:

  • Tour Cross 3 / XD4 / Tour X4
  • Quantum J / Vector
  • RX-7X

– Shoei:

  • X-14 / X-Spirit III
  • Z-7 / RF-1200
  • Hornet Adv

Đối với các mẫu không có tên trong danh sách trên vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa hàng.