Marquez vừa trải qua ca phẫu thuật thứ hai sau 13 ngày

Marc Marquez đã trở lại bệnh viện vào ngày 3/8, trải qua một cuộc phẫu thuật thứ hai trên cánh tay bị gãy của anh ta để thay một tấm titan bị hỏng. Tiến sỹ Xavier Mir vẫn là người thực hiện ca phẫu thuật này. Và Marc Marquez sẽ lưu lại bệnh viện thêm 48 giờ để theo dõi.

Tagged , , ,