Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 04/2024 

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024 – Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 04/2024. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe  và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính  của HVN. 

1/ DOANH SỐ BÁN XE MÁY: 160.009 xe, tăng 19,2% so với tháng trước và giảm 23,1% so với  cùng kỳ năm trước. Cụ thể: 

Tháng MẢNG KINH DOANH XE MÁY
DOANH SỐ THEO THÁNG  DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2025(*) XUẤT KHẨU
Doanh số 

(xe) 

So với 

tháng trước (%) 

So với cùng 

kỳ năm trước (%) 

Doanh số 

(xe) 

So với cùng 

kỳ năm trước (%) 

Tổng sản lượng xuất khẩu 

(xe)

4/2024  160.009  +19,2  -23,1  160.009  -23,1  37.483

(*) Năm tài chính 2025: từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 

2/ DOANH SỐ BÁN Ô TÔ: 1.802 xe, giảm 36,4% so với tháng trước và giảm 7,3% so với cùng kỳ  năm trước. Cụ thể: 

Tháng MẢNG KINH DOANH ÔTÔ
DOANH SỐ THEO THÁNG  DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2025 (*)
Doanh số 

(xe) 

So với 

tháng trước 

(%) 

So với cùng kỳ năm trước 

(%) 

Doanh số 

(xe) 

So với cùng kỳ năm trước 

(%)

4/2024  1.802  -36,4%  -7,3%  1.802  -7,3%

(*) Năm tài chính 2025: từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 

The post Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 04/2024  appeared first on Motosaigon.

Tagged , , ,
X