Hệ thống làm mát động cơ bằng gió, bằng nước và bằng dầu có gì khác nhau?

Động cơ hoạt động phụ thuộc vào quá trình đốt cháy nhiên liệu, điều này sẽ khiến động cơ của xe luôn nóng lên trong suốt quá trình hoạt động. Chính vì thế các nhà sản xuất đã tạo ra hệ thống làm mát động cơ, để duy trì hoạt động này trong thời gian phù hợp. Hiện nay có 3 loại Hệ thống làm mát động cơ phổ biến, hãy cùng tìm hiểu sự khác nhau, ưu và nhược điểm của từng loại nhé….

Hệ thống làm mát động cơ bằng gió, bằng nước và bằng dầu có gì khác nhau?

Tagged , , ,