Clip Kawasaki Ninja H2 test maxspeed 407 km/h

Clip Kawasaki Ninja H2 test maxspeed 407 km/h.

Kawasaki Ninja H2 và Ducati V4 chạy Drag ai sẽ thắng ???

The post Clip Kawasaki Ninja H2 test maxspeed 407 km/h appeared first on Motosaigon.

Tagged , , ,