Hệ thống treo trước sử dụng phuộc Duolever của BMW Motorrad, còn được gọi là phuộc Hossak. Bộ hấp thụ đơn được gắn vào khung và chân chẵn ba